GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

Witamy w GeKo (Geologia, Ekologia, Konsulting)              

 
  GEKO (Geologia, Ekologia, Konsulting)

GeKo-Wrocław jest przedsiębiorstwem realizującym zadania w dziedzinie ochrony środowiska, geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej. Oferujemy doradztwo w zakresie polityki i inżynierii środowiskowej. Nasze realizacje opierają się na bogatym doświadczeniu pracowników i osób stale z nami współpracujących. Naszym klientom, z sektora administracji samorządowej i państwowej oraz przemysłu, a także klientom indywidualnym. Oferujemy kompleksowe usługi projektowe i wykonawstwo obejmujące cały proces inwestycyjny w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, zagospodarowania złóż.
Proponujemy usługi w zakresie:

   
geologii i gospodarki wodnej,
  monitoringu jakości wód podziemnych,
      powierzchniowych, gleb, powietrza,

  geologii inżynierskiej i geotechniki oraz
      wiertnictwa,

  planowania w ochronie środowiska,
  oceny oddziaływania przedsięwzięć na 
      środowisko,

  gospodarki odpadami.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
  GEKO - geologia   GEKO - ekologia   GEKO - konsulting  
             
  GEKO - geologia   GEKO - ekologia   GEKO - konsulting  
             
 

OFERTA GEOLOGIA
Nasza podstawowa oferta dotyczy prac związanych z ujęciami wód podziemnych oraz określaniem wielkości zasobów wód. Wykonujemy również prace geologiczno - inżynierskie dla planowanych inwestycji budownictwa lądowego oraz wodnego.

 

OFERTA EKOLOGIA
Nasza firma realizuje prace z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom wsparcie przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących środowiska (powietrze, wody, gleby, gospodarka odpadami).

 

OFERTA KONSULTING
Naszym klientom, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, oferujemy fachowe doradztwo w zakresie kompleksowej realizacji projektów środowiskowych.

 
       
 

dalej

 

dalej

 

dalej

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry

                                                 Ta strona wykorzystuje pliki cookies min. w celach statystycznych i reklamowych.
                        Przystępując do korzystania z platform, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
                                    Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.