Ekologia

GeKo-Wrocław Naszym klientom, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, oferujemy fachowe doradztwo zakresie kompleksowej realizacji projektów środowiskowych.

Polityka ochrony środowiska

Proponujemy usługi w zakresie:
 • programów ochrony środowiska dla jednostek samorządowych i związków miast i gmin,
 • raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla:
  • projektowanych i budowanych obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i mieszkaniowych,
  • stacji paliw, baz magazynowych i punktów przeładunkowych
  • składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, innych obiektów,
 • przeglądów ekologiczne dla istniejących zakładów przemysłowych,
 • monitoringu jakości wód podziemnych, powierzchniowych, gleb, powietrza
 • wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla istniejących i nowych instalacji (IPPC).