GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

EKOLOGIA   

   
 

GEKO (Ekologia)

GeKo-Wrocław realizuje prace z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom wsparcie przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących środowiska (powietrze, wody, gleby, gospodarka odpadami).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
 

Polityka ochrony środowiska
Proponujemy usługi w zakresie wykonywania:
·
   programów ochrony środowiska dla jednostek
    samorządowych i związków miast i gmin,
·
   raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla:
    -
  projektowanych i budowanych obiektów użyteczności
       publicznej, przemysłowych i mieszkaniowych,
    -
 stacji paliw, baz magazynowych i punktów
       przeładunkowych
    -
 składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, innych
       obiektów,
·
   przeglądów ekologiczne dla istniejących zakładów
    przemysłowych,
·
   monitoringu jakości wód podziemnych, powierzchniowych,
    gleb, powietrza
·
   wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla
    istniejących i nowych instalacji (IPPC).

 
 


 

Gospodarka odpadami
Proponujemy usługi w zakresie:
·
   wykonywania planów i
    programów gospodarki
    odpadami,
·
   wykonywania projektów
    zamknięcia i rekultywacji
    składowisk,
·
   kompleksowej obsługi firm w
    zakresie gospodarowania
    odpadami,
·
   monitoringu oraz wykonania
    raportów oddziaływania
    składowisk odpadów na
   środowisko naturalne.

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

     Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry