GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

GEOLOGIA   

   
 

GEKO (Geologia)

GeKo-Wrocław Podstawową ofertę stanowią prace związane z ujęciami wód podziemnych oraz określaniem wielkości zasobów wód. Wykonujemy również prace geologiczno - inżynierskie dla planowanych inwestycji budownictwa lądowego oraz wodnego.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
  Wieloletnia praktyka i wiedza zdobyta podczas wykonywania różnorodnych opracowań na terenie całej Polski pozwala nam zaoferować Państwu szeroki zakres prac związanych z hydrogeologią i geologią inżynierską. Wykonujemy zarówno płytkie otwory pod rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych, jak i głębokie studnie wykorzystywane pod budowę ujęć wód podziemnych.
W swojej pracy wykorzystujemy również metody geofizyczne.
 
 

Hydrogeologia i gospodarka wodna:

 

Nasza podstawowa oferta dotyczy prac związanych ujęciami wód podziemnych oraz określaniem wielkości zasobów wód. Projektujemy i odwiercamy studnie, a także zajmujemy się stroną formalno – prawną inwestycji (projekty prac, dokumentacje hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne).

 

Proponujemy usługi w zakresie:
·
  projektowania, nadzorowania i dokumentowania prac w celu ustalenia zasobów
   dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wód podziemnych,
·
  projektowania i wdrażania monitoringu środowiska w ujęciu regionalnym i lokalnym,
·
  budowy i likwidacji ujęć wód poziemnych – studnie głębinowe,
·
  opracowywania dokumentacji dla ustanawiania stref ochronnych zbiorników i ujęć wód
   podziemnych,
·
  modelowania matematycznego zasobów wód, procesów hydrochemicznych czy wyznaczania
   stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
·
  projektowania systemów ochrony i rekultywacji wód podziemnych i gruntów.

Zapewniamy kompleksową realizację wymienionych wyżej prac wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, opinii i decyzji urzędów.
 

 

Geologia inżynierska, geotechnika:

 

Projektujemy i wykonujemy prace terenowe, laboratoryjne i kameralne dla planowanych inwestycji budownictwa lądowego oraz wodnego. Wyniki prac przedstawiane są w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej, sporządzanej dla realizacji inwestycji różnych typów: wszelkiego rodzaju obiektów przemysłowych, usługowych oraz budynków mieszkalnych; drogowych i kolejowych tras komunikacyjnych; rurociągów i ciągów wodno-kanalizacyjnych; składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków; obiektów hydro-budowlanych.

Proponujemy usługi w zakresie:
·
   opracowywania projektów, dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
·
   wykonywania ekspertyz geotechnicznych,
·
   nadzoru geotechnicznego i kontroli jakości robót ziemnych.

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry