GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

REALIZACJE - Operacowania geotechniczne   

   
 

GEKO (Realizacje)

GeKo-Wrocław Obok przedstawiamy wykaz niektórych prac zrealizowanych przez naszą firmę.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
Tytuł opracowania lokalizacja rok wykonania opracowania
gmina powiat
Projekt prac geologicznych dla wykonania zastępczych otworów obserwacyjnych na terenie dystrybucji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) składu paliw w Krapkowicach Jednostki Wojskowej 1946 Krapkowice krapkowicki 2005
Projekt prac geologicznych dla wykonania otworu eksploatacyjnego z utworów czwartorzędowych na stadionie Klubu Sportowego "STAL" w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski ostrowski 2005
Opinia geotechniczna podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Warszawskiej w Zawidowie Zawidów zgorzelecki 2005
Opinia geotechniczna podłoża gruntowego rejonu projektowanej stacji paliw przy ulicy Jana Pawła II nr 49 w Jeleniej Górze działki nr 3/62, 3/65 i 17/2 Jelenia Góra jeleniogórski 2005
Dokumentacja geotechnicznanż podłoża działki nr 444/1 w Kowarach przy ulicy Tadeusza Rejtana przeznaczonej pod budowę stacji paliw płynnych Kowary jeleniogórski 2005
Projekt prac geologicznych dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia urządzeń do oczyszczania wód deszczowych i roztopowych z dróg krajowych w miejscowości Gniechowice, Małuszów i Bielany Wrocławskie Kąty Wrocławskie, Kobierzyce wrocławski ziemski 2006
Opinia geotechniczna warunków gruntowych podłoża działki nr 148 pod rozbudowę ośrodka rehabilitacyjnego "Belweder" w Dusznikach Zdroju Duszniki Zdrój kłodzki 2006
Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod budowę oczyszczalni ścieków na działce nr 6/33 dla kompleksu hotelowo-mieszkalnego w Biskupicach Podgórnych Kobierzyce wrocławski 2006
Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego na działkach nr 89/15 i 89/18 Żórawina wrocławski 2006
Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych podłoża terenu przeznaczonego pod budowę myjni samochodowej na działce nr 81/2 i 82/2 Skarbimierz brzeski 2006
Opinia geotechniczna warunków gruntowo wodnych terenu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego na działce nr 61/2 Lubsza brzeski 2006
Opinia geotechniczna warunków gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Legnicy przy ulicy K. Myrki Legnica legnicki 2006
Opinia geotechniczna podłoża budowlanego przeznaczonego pod budynek wielorodzinny przy ul. W. Goetla 11d we Wrocławiu działka nr 33/25 Wrocław wrocławski 2006
Opinia geotechniczna podłoża gruntowego projektowanej trasy kolektora ścieków sanitarnych i rejonu oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarszyn Trzebnica trzebnicki 2006
Projekt prac geologicznych na likwidacje otworu obserwacyjnego nr G2 na terenie punktu dystrybucji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) składu paliw w Krapkowicach Jednostki Wojskowej 1946 Krapkowice krapkowicki 2007
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego w rejonie Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, ul, Świdnicka 23. pod projektowana halę widowiskową Dzierżoniów dzierżoniowski 2007
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie działki nr 160, pod salę gimnastyczną przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie Dzierżoniów dzierżoniowski 2007
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie działek nr 240/4 i 240/11 w m. Smolec, gm.Kąty Wrocławskie pod halę produkcyjno-magazynową do segregacji i odzysku surowców wtórnych oraz dwukondygnacyjny pawilon biurowy Kąty Wrocławskie wrocławski ziemski 2007
Opinia geotechniczna z badań podłoża budowlanego przebudowa hali sportowej budynek nr 43 na terenie JW.. 1245 we Wrocławiu - Leśnicy Wrocław wrocławski 2007
Opinia geotechniczna z badań podłoża budowlanego na działce nr 43 obręb Żerkowice podstacja trakcyjna PKP "Marcelin" Komprachcice opolskie 2007
Opinia geotechniczna podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę budynku w miejscowości Siechnice przy ulicy Energetycznej Siechnice wrocławski 2007
Opinia geotechniczna podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę budynków mieszkalnych w miejscowości Tyniec Mały przy ulicy Biskupickiej i Zielonej Kobierzyce wrocławski 2007
Opinia geotechniczna na temat osuwiska w ciągu ul. Orzechowej, położonej na Miejskiej Górce w Dusznikach Zdrój. Duszniki Zdrój kłodzki 2007
Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów obserwacyjnych wokół stacji paliw na terenie "TESCO" przy ul. Długiej 37/47 we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2007
Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu obserwacyjnego nr G2 na terenie punktu dystrybucji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) składu paliw w Krapkowicach Jednostki Wojskowej 1946 Krapkowice krapkowicki 2007
Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geotechnicznych pod projektowane kładki dla pieszych nad rzeką Ślęzą w rejonie planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego we Wrocławiu Oporowie przy ul. Ibn Sina Avicenny Wrocław grodzki wrocławski 2008
Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowana przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 381 z drogą powiatową (ul. Radkowska i Kwiatkowskiego) w Nowej Rudzie, w dzielnicy Słupiec Nowa Ruda kłodzki 2008
Projekt prac geologiczno - rozpoznawczych dla udokumentowania zasobów złoża kruszywa naturalnego "WIERZBNA" Grodków brzeski 2008
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną przebudowę ciągu pieszego z oświetleniem i odwodnieniem w m. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2008
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę odcinka kanalizacji deszczowej w Tyńcu n/Ślęzą Kobierzyce wrocławski 2008
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę dróg w miejscowości Ślęza oraz budowę utwardzonego placu na Bielanach Wrocławskich Kobierzyce wrocławski 2008
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie działki nr 18, pod projektowaną salę gimnastyczną przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Strzelinie Strzelin strzeliński 2008
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie działki nr 10/2 przy ul. Leona Petrażyckiego we Wrocławiu pod jednorodzinny budynek mieszkalny Wrocław wrocławski 2008
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego ba terenie działki nr 139/8 w m. Iwiny, gm. Święta Katarzyna pod jednorodzinny budynek mieszkalny Święta Katarzyna wrocławski 2008
Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych w obrębie stacji paliw znajdującej się na terenie Gospodarstwa Rolnego KWS LOCHOW Sp. z o.o. w Kondratowicach Kondratowice strzeliński 2008
Opinia geotechniczna podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego w miejscowości Osowiec Turawa opolskie 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany Ośrodek Zdrowia na działce nr 111/1 przy ul. Kilińskiego w m. Środa Śląska Środa Śląska średzki 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany maszt do pomiaru wietrzności w m. Stoszowice. Stoszowice ząbkowicki 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie zakładu "Just Mar" Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10b Wrocław wrocławski 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie stacji elektroenergetycznej położonej we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej Wrocław wrocławski 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie składowiska odpadów komunalnych na obszarze wyrobiska "Halina" (płyta rozładunkowa i droga dojazdowa do kwatery nr 2) Strzegom świdnicki 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie działki nr 29 przy ul. Piastów w Sobótce pod jednorodzinny budynek mieszkalny Sobótka wrocławski 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie działki nr 2/12 w Sobótce pod jednorodzinny budynek mieszkalny Sobótka wrocławski 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża budowlanego na działce nr 5/4 w rejonie projektowanej podstacji trakcyjnej PKP w Lizawicach Oława oławski 2008
Dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pod projektowane kładki dla pieszych nad rzeką Ślęzą w rejonie planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego we Wrocławiu Oporowie przy ul. Ibn Sina Avicenny Wrocław wrocławski 2008
Dokumentacja geologiczna dla ustalenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pod projektowaną przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 381 z droga powiatowa przy ul. Radkowskiej i Kwiatkowskiego w miejscowości Nowa Ruda, dzielnica Słupiec Nowa Ruda kłodzki 2008
Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego "WIERZBNA" w kat. C1 Grodków brzeski 2008
Dokumentacja techniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną stację paliw, na terenie działki nr 170/4 w m. Pisarzowice Lubsza brzeski 2008
Dokumentacja geologiczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną rozbudowę cmentarza komunalnego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej Wrocław wrocławski grodzki 2008
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną krytą pływalnię, na terenie działki nr 2 AM-5 w Strzelinie przy ul. Okulickiego Strzelin strzeliński 2008
Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geotechnicznych pod projektowaną rozbudowę kwatery składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w rejonie m. Psary, powiat ostrowski sieroszowice ostrowski 2009
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę wagi samochodowej na terenie kopalni granitu Gębczyce" Strzelin strzeliński 2009
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV Pilczyce zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 152 Wrocław wrocławski 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłożą gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kV R-91 Jelcz zlokalizowanej w Jelczu Laskowicach przy ul. Zachodniej Jelcz Laskowice oławski 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod wielorodzinny budynek mieszkalny w Strzelinie przy ul. Żeromskiego Strzelin Strzelin 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod stanowiska słupów rurowych projektowanej linii WN 110kV Żary Zakładowa w rejonie miejscowości Grabik, powiat żarski dla Eltel Networks Olsztyn S.A. Żary żarski 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany obiekt konferencyjno-noclegowy na terenie portu jachtowego mieszczącego się przy ul. Przestrzennej w Szczecinie szczecin szczeciński 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną wiatę technologiczną na terenie skłądowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej Legnica legnicki 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną salę sportową przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele Strzelin Strzelin 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Słupeckiej w Nowej Rudzie Nowa Ruda kłodzki 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod obiekt budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kuropatniku w gminie Strzelin Strzelin strzeliński 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej w m. Żary Żary żarski 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji transformatorowej WN/SN Gądki zlokalizowanej na działce 33/1, w rejonie miejscowości Robakowo, pow. poznański Kórnik poznańskie 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej GPZ 110 kV Skrobotowo zlokalizowanej na dziłałce 191, obrębDrozdowo Karnice gryficki 2009
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej budowy garaży w Katowicach w rejonie ul. Kazimiery Iłłakowiczówny Katowice katowicki 2009
Dokumentacja geotechniczna z badan podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV R-183 Oleśnica zlokalizowanej w Oleśnicy przy ul. Energetycznej Oleśnica oleśnicki 2009
Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pod projektowaną rozbudowę kwatery składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w rejonie m. Psary

2009
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę jedorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 471/2 przy ul Chabrowej w miejscowości Lutynia Miękinia Środa Śląska 2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę boiska wielofunkcyjnego na działce nr 233/3 w miejscowości Henryków Ziębice ząbkowski 2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany budynek mieszkalny na terenie działki nr 37/3 Święta Katarzyna wrocławski 2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowane boisko piłkarskie na terenie działki nr 215/30 w miejscowości Biały Kościół Strzelin strzeliński 2010
Dokumentacja geologicznaeotech z badań podłoża gruntowego pod projektowaną rozbudowę budynku szpitalnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej Pleszew pleszewski 2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę obiektu automatycznej stacji uzdatniania wody w miejscowości Siedlice, gmina Pokój
Pokój
namysłowski 2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę zbiornika wodnego na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Źródła, gmina Miękinia
Miękinia
Środa Śląska
2010
Dokumentacja określająca techniczny sposób zamknięcia skłądowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Grzybiany
Kunice
legnicki
2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany budynek mieszkalny na terenie działki nr 12/8 w Strzelinie
Strzelin
strzeliński
2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego pod projektowane Centrum GEO-INFO-HYDRO Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej
Wrocław
wrocławski 2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę silosów zbożowych na terenie Gospodarstwa Rolnego KWS LOCHOW Sp. z o.o. w Kondratowicach
Kondratowice
strzeliński
2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Baczyna zlokalizowanej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Mosiężnej
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski 2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej budowy Domu Opieki Społecznej w Szczytnej, dz. 1885/1, 1882/72, 1886/1
Szczytna
kłodzki
2010
Aneks do Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej budowy Domu Opieki Społecznej w Szczytnej, dz. 1885/1, 1882/72, 1886/1
Szczytna
kłodzki
2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanego budynku S-1 przy ul. Sułowskiej we Wrocławiu
Wrocław
wrocławski
2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną przebudowę drogi gminnej przy ul. Z. Berlinga - Weteranów oraz ul. W. Broniewskiego w Strzelinie
Strzelin
strzeliński
2010
Dgtech z badań podłożą gruntowego na terenie projektowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Czajkowskiego 91A we Wrocławiu
Wrocław
wrocławski
2010
Aneks do opini geotechnicznej z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę silosów zbożowych na terenie Gospodarstwa Rolnego KWS LOCHOW Sp. z o.o. w Kondratowicach
Kondratowice strzeliński
2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany budynek mieszkalny na terenie działki nr 307/43 w Gościęcicach
Strzelin
strzeliński 2010
DGI dla ustalenia warunków geotechnicznych podłoża gruntowego pod projektowany budynek GEO-INFO-HYDRO Wydziału Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej
Wrocław
wrocławski 2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę silosów na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Ciechów
Środa Śląska
średzki
2010
Dodatek do DH zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia "Centralnego" w Gorzowie Wielkopolskim ( studnia zastępcza 11E )
Gorzów Wielkopolski gorzowsko-grodzki 2010
Dodatek do DH zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Serby k/Głogowa ( studnia zastępcza 12Nz )
Głogów
głogowski
2010
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla potrzeb koncepcji rozbudowy Dolnośląskiego Centrum Onkologii przy ul. Hirszfelda 12 we Wrocławiu
Wrocław
wrocławski 2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie działki nr 680/1 położonej w Opolu przy ul. Sobieskiego
Opole
opolski
2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego pod projektowaną budowę hali sportowej w miejscowości Wilkanów
Bystrzyca Kłodzka
kłodzki
2010
Projekt prac geologicznych na wykonanie badań podłoża gruntowego pod projektowane Centrum GEO-INFO-HYDRO Wydziału Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej
Wrocław
wrocławski
2010
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV zlokalizowanej w Zgorzelcu przy ul. Idzikowskiego
Zgorzelec
Zgorzelecki
2011
Ggtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej podstacji trakcyjnej PKP w miejscowości Szewce
Wisznia Mała
trzebnicki
2011
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/220 kV zlokalizowanej na działce nr 40 w rejonie Mokrzeszowa
Świdnica
świdnicki
2011
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla projektowanego pylonu informacyjnego zlokalizowanego we Wrocławiu na działce nr 27/1 przy ul.Krakowskiej
Wrocław
wrocławski 2011
Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej GPO 30/110 kV FW Żukowice na działce nr 29/4 w rejonie miejscowości Kamiona
Żukowice
głogowski
2011

Dgtech z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV zlokalizowanej w Głogowie przy ul.Nadbrzeżnej 1

Głogów
głogowski
2011
Dgtech z badań podłoża gruntowego pod stanowiska słupów rurowych projektowanej linii 110 kV ze stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Brzegowa w rejonie Głogowa
Głogów
głogowski
2011
Dgtech z badań podłoża gruntowego pod stanowiska słupów rurowych przebudowywanej linii 110 kV w miejscowości Bogatynia
Bogatynia
zgorzelecki
2011
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów karbońskich w miejscowości Szklarska Poręba (otwór eksploatacyjny S-1)
Szklarska Poręba
jeleniogórski
2011
Opinia gtech z badań podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 270/10 w miejscowości Biedaczków Wielki
Trzebnica Trzebnicki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV zlokalizowanej w Zgorzelcu przy ul. Idzikowskiego Zgorzelec Zgorzelecki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej podstacji trakcyjnej PKP w miejscowości Szewce Wisznia Mała trzebnicki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/220 kV zlokalizowanej na działce nr 40 w rejonie Mokrzeszowa Świdnica świdnicki 2011
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla projektowanego pylonu informacyjnego zlokalizowanego we Wrocławiu na działce nr 27/1 przy ul. Krakowskiej Wrocław wrocławski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej GPO 30/110 kV FW Żukowice na działce nr 29/4 w rejonie miejscowości Kamiona Żukowice głogowski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV zlokalizowanej w Głogowie przy ul. Nadbrzeżnej 1 Głogów głogowski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod stanowiska słupów rurowych projektowanej linii 110 kV ze stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Brzegowa w rejonie Głogowa Głogów głogowski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod stanowiska słupów rurowych przebudowywanej linii 110 kV w miejscowości Bogatynia Bogatynia zgorzelecki 2011
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego przeznaczonego pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 270/10 w miejscowości Biedaczków Wielki Trzebnica trzebnicki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego projektowanej hali magazynowej z zapleczem socjalno-bytowym wraz z drogami dojazdowymi i parkingami w miejscowości Magnice Kobierzyce wrocławski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego projektowanej budowy aparatury technicznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Rypin" Rypin rypiński 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego projektowanej budowy aparatury technicznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Jabłonowo Pomorskie" Jabłonowo Pomorskie brodnicki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego projektowanej nowej drogi wewnętrznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Toruń - Zachód" Toruń Toruń - Grodzki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego projektowanej budowy aparatury technicznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Strzelce Krajeńskie" Strzelce Krajeńskie strzelecko-drezdenecki 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowo-wodnego projektowanej rozbudowy słupów pod wysokie konstrukcje stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV "Dunowo" Świeszyno koszaliński 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod dwa stanowiska elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach nr 510 i 494 w rejonie miejscowości Lubanice, powiat żarski Żary żarski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul Mazepy we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej przebudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV na działce nr 587 w miejscowości Międzychód Międzychód międzychodzki 2011
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej budowy aparatury technicznej i dróg ewakuacyjnych sieci elektroenergetycznej 110/15 kV Drezdenko Drezdenko strzelecko-drezdenecki 2011
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej budowy stanowisk postojowych transformatorów 110 kV stacji elektroenergetycznej 400/110 kV "Pasikurowice" Długołęka wrocławski 2011
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Ogrodowej 20a Miłoszyce, gmina Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice oławski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie projektowanej przebudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 91 Wrocław wrocławski 2011
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego w lokalizacji obiektu MS16a-PG16b budowanej drogi ekspresowej S-17 odcinek Kurów-Lublin-Piaski Jastków lubelski 2011
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z nowoprojektowaną budową stacji elektroenergetycznej Farmy Wiatrowej 110/15 kV "Gizałki" w miejscowości Szymanowice, gm. Gizałki Gizałki pleszewski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową aparatury technicznej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV "Zagórów" w miejscowości Oleśnica, gm. Zagórów Zagórów słupecki 2012
Opinia geotechniczna z wykonania wstepnych badań podłoża gruntowego dla koncepcji budowy czteropoziomowego budynku wielorodzinnego wraz z podpiwniczeniem (garaże podziemne) na działce nr 286/32 przy ul. Kolejowej w miejscowości Bielany Wrocławskie, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej przebudowy mostu na rzece Juszka w km 1+517 na drodze 1290D między wsiami Piotrowice i Łososiowice, gm. Wołów Wołów wołowski 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej budowy nowego przepustu na rzece Rów Białawski między wsią Białawy Wielkie a Lubiel, gm. Wińsko Wińsko wołowski 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej budowy dwóch nowych przepustów na cieku Rudawka i rowie b/n w ciągu drogi powiatowej 1277D między miejscowościami Smogorzów Wielki i Wińsko, gm. Wińsko Wińsko wołowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową stacji elektroenergetycznej 110/20 kV "Komorniki" w rejonie wsi Komorniki, gm. Środa Śląska Środa Śląska średzki 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową linii kablowej 110 kV relacji GPZ Górka - GPZ Przybków Legnickie Pole legnicki 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związki z rozbudową stacji elektroenergetycznej 110/20 kV "Skarbowców" przy ul. Skarbowców we Wrocławiu Wrocław wrocławski - grodzki 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 12/8 zlokalizowanej na działce nr 59/1 obręb Sierzchowo, gmina Waganiec Waganiec aleksandrowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 27/8 zlokalizowanej na działce 26/1 obręb Niestuszewo, gmina Raciążek Raciążek aleksandrowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 16/8 zlokalizowanej na działce nr 59/1 obręb Józefowo, gmina Waganiec Waganiec aleksandrowski 2012
Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów wiertniczych 1 i 2 dla zabudowania instalacji wymienników gruntowych pompy ciepła na działce nr 162/2 w Olbrachtowie Żary żarski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 22/8 zlokalizowanej na działce nr 183 obręb Kolonia Nieszawa, gmina Nieszawa Nieszawa aleksanrowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 23/8 zlokalizowanej na działce nr 178 obręb Kolonia Nieszawa, gmina Nieszawa Nieszawa aleksandrowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 24/8 zlokalizowanej na działce nr 167 obręb Kolonia Nieszawa, gmina Nieszawa Nieszawa aleksandrowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 13/8 zlokalizowanej na działce nr 87/1 obręb Sierzchowo, gmina Waganiec Waganiec aleksandrowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową siłowni wiatrowej 17/8 zlokalizowanej na działce nr 11/3 obręb Józefowo, gmina Waganiec Waganiec aleksandrowski 2012
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany odcinek drogi przy ul. Kwiatowej w Przewornie (dz. nr 589/2) Przeworno strzeliński 2012
Dokumentacja geologiczna z wykonania otworu zastępczego nr 1Z dla studni nr 1 zlokalizowanego na ujęciu wód podziemnych "Kamieniczki" w Pieszycach (dz. nr 404, obręb Pieszyce Stadion) Pieszyce dzierżoniowski 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową stacji elektroenergetycznej 110/220kV "Mokrzeszów" zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 37/4, 37/3 i 38, obręb Mokrzeszów Świdnica świdnicki 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego pod projektowany budynek handlowo-usługowy przy ul. Krzywoustego we Wrocławiu (działki nr 84, 85/1 i 86 AR 14 obręb Psie Pole) Wrocław wrocławski 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową budynku usługowo-mieszkalnego na dz. nr 316/22 i 316/27 przy ul. Sportowej w miejscowości Mirków, gm. Długołęka Długołęka wrocławski 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową Remizy Strażackiej ze świetlicą wiejską w miejscowości Brożec, gm. Strzelin Strzelin strzeliński 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową stacji elektroenergetycznej SN 30/15 kV GPO Sierzchowo zlokalizowanej na działce nr 2729/7 obręb Ciechocinek Ciechocinek aleksandrowski 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego dla budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 382/4 obręb Mrozów, gm. Miękinia Miękinia średzki 2012
Opinia geologiczna z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w związku z planowaną rekultywacją terenu po nieczynnej żwirowni w rejonie miejscowości Zebrzydów, gm. Marcinowice (dz. 132/1 obręb Zebrzydów) Marcinowice świdnicki 2012
Dokumentacja geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego wraz z określeniem możliwości odprowadzania wód opadowych z kompleksu magazynowego przy ul. Zbożowej 31 w Opolu Opole Opole (grodzki) 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego pod projektowany plac składowy i manewrowy sortowni odpadów we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej (dz. nr 3) Wrocław wrocławski 2012
Uzupełnienie do opinii geotechnicznej z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową budynku usługowo-mieszkalnego na dz. nr 316/22 i 316/27 przy ul. Sportowej w miejscowości Mirków, gm. Długołęka Długołęka wrocławski 2012
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod kontener techniczny na działce nr 505 dla farmy wiatrowej Gewind Grabik zlokalizowanej w rejonie miejscowości Lubanice, powiat żarski Żary żarski 2012
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod słupy rurowe nr 42 i 45 linii elektroenergetycznej 110kV w rejonie ul. Grota-Roweckiego we Wrocławiu (dz. nr 33/6 AM 10; 29/11 AM 20 obręb Wojszyce) Wrocław - grodzki wrocławski 2012
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowaną kanalizację sanitarną i deszczową wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie miejscowości Przeworno Przeworno strzeliński 2012
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego projektowanej stacji elektroenergetycznej GPZ 110/20/10 kV przy ul. Kurkowej we Wrocławiu (dz. nr 51/3 AM 19 obręb Plac Grunwaldzki) Wrocław - grodzki wrocławski 2012
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego na terenie budowy Elektrowni Wodnej zlokalizowanej na jazie Oława w 312+300 km rzeki Odry Oława oławski 2013
Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby wykonania nowej kwatery "N" odpadów niebezpiecznych na terenie składowiska Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Brzeg Dolny wołowski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GPZ 110/20/10 kV Oława przy ul. Kilińskiego w Oławie (dz. nr 7 AM 89 obręb Oława) Oława oławski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GPZ 110/20/10 kV przy ul. Krzywoustego we Wrocławiu (dz. nr 12 AM 18 obręb Karłowice) Wrocław Wrocław - grodzki 2013
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych w rejonie Pradoliny Pomorskiej na obszarze cząstkowej zlewni Radwi - ujęcie Mostowo I - dotyczący podstaw wyznaczania strefy ochronnej Manowo, Bobolice, Polanów koszaliński 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GPZ 110/20 kV Żórawina przy Alei Niepodległości w miejscowości Żórawina (dz. nr 640 AM 1 obręb Żórawina) Żórawina wrocławski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową domu jednorodzinnego w miejscowości Chmielów (dz. nr 39/2 AM 2 obręb Chmielów) Kostomłoty średzki 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej SE R-1 400/220/110 kV Klecina przy ul. Zabrodzkiej we Wrocławiu (dz nr 4/2 AM2 obręb Klecina) Wrocław wrocław-grodzki 2013
DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA z wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowanie zasobów wód podziemnych na obszarze LSSE, podstrefa Legnickie Pole w Gniewomierzu Legnickie Pole legnicki 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową domu jednorodzinnego w miejscowości Domaniówek (dz. nr 279/8 AM2 obręb Domaniów) Domaniów oławski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej 110.20 kV Złotoryja przy ul. Kazimierza Wielkiego w miejscowości Złotoryja (dz. nr 89/1 AM1 obręb Złotoryja) Złotoryja złotoryjski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego pod projektowaną Budowlę Wlotową przy jazie Psie Pole we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z rozbudową dyskontu "Biedronka" przy ul. Granicznej 1 w miejscowości Jasień (dz. nr 719 obręb Jasień) Jasień żarski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego dla posadowienia budynku stajni dla koni w miejscowości Chrząstawa Wielka (dz. nr 55/3 AM1, obręb Chrząstawa Wielka) Czernica wrocławski 2013
Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego pod projektowany słup linii elektroenergetycznej 110kV w rejonie ul. Grota-Roweckiego we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego na terenie budowy osiedla domów w zabudowie szeregowej przy ul. Wesołej we wsi Wojkowice (dz. nr 211/7 AM1, obręb Wojkowice) Żórawina wrocławski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego na terenie Huty Miedzi Głogów zlokalizowanej w Głogowie przy ul. Zukowickiej 1 Głogów głogowski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego pod kontener kasowy na stacji paliw "Neste" przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu (dz. nr 2/35 AM5, obręb Gaj) Wrocław wrocław-grodzki 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego pod kontener kasowy na stacji paliw "Neste" przy ul. Hutniczej w Lubinie (dz. nr 381/12 AM9, obręb Lubin) Lubin lubiński 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z projektowaną budową hali magazynowej z zapleczem socjalno-bytowym w miejscowości Magnice (dz. nr 3/6, 3/7, 3/8 AM1 obręb Magnice) Kobierzyce wrocławski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego pod urządzenia wodne służące do poboru wód podziemnych na ujęciu wód podziemnych Mostowo Manowo koszaliński 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego na terenie zakładów Kronopol Sp. z o.o. w miejscowości Żary Żary żarski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z przebudową stacji elektroenergetycznej GPZ 110/20 kV Kąty Wrocławskie przy ul. Klonowej w miejscowości Kąty Wrocławskie (dz. nr 5/5 AM 17 obręb Kąty Wrocławskie) Kąty Wrocławskie wrocławski 2013
Opinia geotechniczna z wykonania badań podłoża gruntowego w związku z budową nowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ 110/20/15 kV Nowogród Bobrzański - GPZ 110/20/15 kV Żary Zakładowa Nowogród Bobrzański, Żary zielonogórski, żarski 2013


 

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry