GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

REALIZACJE - Operacowania hydrogeologiczne  

   
 

GEKO (Realizacje)

GeKo-Wrocław Obok przedstawiamy wykaz niektórych prac zrealizowanych przez naszą firmę.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
Tytuł opracowania lokalizacja rok wykonania opracowania
gmina powiat
Projekt prac geologicznych dla wykonania otworu awaryjnego nr PG-2z na ujęciu wód podziemnych z tworów trzeciorzędowych w miejscowości Wierzbna Żarów świdnicki 2004
Projekt prac geologicznych dla ustalenia zasobów wód podziemnych dla ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Karpniki woj.. Dolnośląskie Mysłakowice jeleniogórski 2005
Projekt prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z krystalicznych utworów karbonu do celów technologicznych - wykorzystanie ciepła Ziemi w pompach ciepła Szklarska Poręba jeleniogórski 2005
Projekt prac geologicznych na likwidację studni kopanej na terenie kompleksu wojskowego nr 3856 we Wrocławiu przy ul. Redyckiej Wrocław grodzki wrocławski 2005
Projekt prac geologicznych na likwidację studni nr 1 i S2 na terenie Wyższej szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ul. Obornickiej we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2005
Projekt prac geologicznych wraz z operatem wodnoprawnym dla wykonania sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Niwka
drawski 2005
Dokumentacja hydrogeologiczna określające warunki hydrogeologiczne na terenie punktu dystrybucji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) składu paliw w Krapkowicach jednostki Wojskowej 1946 Krapkowice krapkowicki 2005
Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Bagno studnia eksploatacyjna nr S-1 Oborniki Śląskie trzebnicki 2005
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu (otwór eksploatacyjny nr. II) Wrocław grodzki wrocławski 2005
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatowanych ujęcia wody podzielnej z utworów czwartorzędowych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu (otwory eksploatacyjne nr S1 i S3) Wrocław grodzki wrocławski 2005
Dokumentacja z likwidacji otworu eksploatacyjnego nr S2 na ujęciu wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ul Obornickiej we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2005
Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych oraz warunków geotechnicznych w podłożu projektowanej stacji paliw na terenie "TESCO" przy ul. Długiej 37/47 we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2006
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr PG-3z za otwór PG-3 na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Wierzbna Żarów świdnicki 2006
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych w utworów czwartorzędowych dla boiska piłkarskiego we Wrocławiu przy ul. Zakrzowskiej Wrocław - Psie Pole grodzki wrocławski 2006
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędu dla kompleksu parkowo-pałacowego w Biskupicach Podgórnych Kobierzyce wrocławski ziemski 2006
Projekt prac geologicznych sieci monitoringu jakości wód podziemnych wokół stacji paliw na terenie "TESCO" przy ulicy Długiej 37/47 we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2006
Dokumentacja geologiczna z likwidacji otworu eksploatacyjnego (studni wierconej) na terenie kompleksu nr 8537 Goślinów Jednostka Wojskowa nr 3182 w Legnicy Miłkowice legnicki 2006
Dokumentacja geologiczna z wykonania rozpoznawczo - eksploatacyjnego otworu hydrogeologicznego na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu (hydrogeologiczny otwór negatywny) Wrocław grodzki wrocławski 2006
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w siedlisku Pszczółkowo (otwory eksploatacyjne nr S1 i S2) Wschowa wschowski 2006
Dokumentacja określające warunki hydrogeologiczne oraz geotechniczne w podłożu projektowanej stacji paliw na terenie "TESCO" przy ul. Długiej 37/47 we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2006
Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanych budynków wielorodzinnych przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu w związku z projektowanym odwodnieniem otworami wiertniczymi. Wrocław grodzki wrocławski 2007
Projekt prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych na podstacji trakcyjnej PKP "Marcelin" zlokalizowanej na działce nr 43, obręb Żerkowice Komprachcice opolski 2007
Projekt prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie podstacji trakcyjnej "Łosiów" Skarbierz brzeski 2007
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów zastępczych nr 3Nz i 18Nz oraz likwidację otworów nr 3N i 18N na wielootworowym ujęciu wód podziemnych "Serby" z utworów czwartorzędowych Głogów głogowski 2007
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr Ivz za otwór nr Ivb na ujęciu wód podziemnych z utworów czwarto- i trzeciorzędowych z Kalnie k/Żarowa Żarów świdnicki 2007
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów karbońskich w miejscowości Kudowa Zdrój przy ul. Pstrążnej Kudowa Zdrój kłodzki 2007
Projekt prac geologicznych sieci monitoringu jakości wód podziemnych wokół składo - stacji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) w kompleksie wojskowym nr 7786 w miejscowości Świętoszów Osiecznica bolesławiecki 2007
Dokumentacja geologiczna z wykonywania otworów obserwacyjnych - monitoringu jakości wód podziemnych na terenie wokół składo - stacji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) w kompleksie wojskowym nr 7786 w miejscowości Świętoszów Osiecznica bolesławiecki 2007
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie podstacji trakcyjnej "Łosiów" (otwór eksploatacyjny nr S-1) Skarbimierz brzeski 2007
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla Zakładu Produkcyjnego POLSPAN w miejscowości Dobroszyce (aktualizacja zasobów) Dobroszyce oleśnicki 2007
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wielootworowego ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2007
Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych w związku z projektowanym odwodnieniem budowlanym otworami wiertniczymi przy budowie kanalizcji sanitarnej dla zabudowy mieszkalnej w Siechnicach przy ul. Henryka III Św. Katarzyna wrocławski 2008
Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych w związku z projektowanym odwodnieniem wykopu budowlanego przy ul. Św. Józefa we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2008
Projekt prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na podstacji trakcyjnej PKP "Marcelin" zlokalizowanej na działce nr 43, obręb Żerkowice Komprachcice opolski 2008
Projekt prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie podstacji trakcyjnej PKP zlokalizowanej w rejonie miejscowości Lizawice Oława oławski 2008
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych stanowiących rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu jakości i pozoimu wód podziemnych na obszarze rolniczego wykorzystania ścieków w rejonie m. Wołczyn Wołczyn kluczborski 2008
Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych w związku z projektowanym odwodnieniem wykopu budowlanego przy ul. Św. Józefa we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2008
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 5Nz oraz likwidację otworu nr 5N na wielootworowym ujęciu wód podziemnych "Serby" z utworów czwartorzędowych Głogów głogowski 2008
Projekt prac geologicznych na wykonanie sieci monitoringu jakości wód podziemnych na terenie stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 170/4 w miejscowości Pisarzowice Lubsza brzeski 2008
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych we Wrocławiu przy ul. Byczyńskiej Wrocław grodzki wrocławski 2008
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na terenie planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego we Wrocławiu Oporowie przy ul. Ibn Sina Avicenny (otwory badawczo-eksploatacyjne S-1 i S-2) Wrocław grodzki wrocławski 2008
Projekt prac geologicznych sieci monitoringu jakości wód podziemnych wokół składowiska odpadów objętych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Białołęka Pęcław głogowski 2008
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z wykonaniem otworów obserwacyjnych wokół projektowanej stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 170/4 i 170/3 w m. Pisarzowice Lubsza brzeski 2008
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z wykonaniem otworów obserwacyjnych wokół składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w miejscowości Białołęka Pęćław głogowski 2008
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie podstacji trakcyjnej "Marcelin" (otwór eksploatacyjny nr S-1) Komprachcice opolski 2008
Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych wokół projektowanej stacji paliw na terenie dziłałki nr 128/5 przy ul. Jana Kilińskiego w m. Chojnów Chojnów
2009
Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych wokół projektowanej stacji paliw na terenie dziłałki nr 197/8 i 197/9 przy ul. Księcia Ludwika w Lubinie Lubin lubiński 2009
Projekt prac geologicznych na wykonanie ijęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej Wrocław wrocławski 2009
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 9Nz oraz likwidację otworu nr 9N na wielootworowym ujęciu wód podziemnych "Serby" z utworów czwartorzędowych Głogów głogowski 2009
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działek 341/1 i 338/1 położonych w m. Byków Długołęka wrocławski 2009
Dokumentacja geologiczna z wykonania otworów obserwacyjnych stanowiących rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu jakości i pozoimu wód podziemnych w obszarze rolniczego wykorzystania ścieków w rejonie miejscowości Wołczyn Wołczyn kluczborski 2009
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby ekploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie podstacji trakcyjnej PKP zlokaliowanej w m. Lizawice Oława oławski 2009
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 12Nz oraz likwidowację otworu 12N na wielootworowym ujęciu wód podziemnych "Serby" z utwrów czwartorzędowych Głogów głogowski 2010
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasoów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Serby k/Głogowa (studnia zastępcza 9Nz)
Głogów
głogowski 2009
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia "Centralnego" w Gorzowie Wielkopolskim ( studnia zastępcza 11E )
Gorzów Wielkopolski gorzowsko-grodzki 2010
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Serby k/Głogowa ( studnia zastępcza 12Nz )
Głogów
głogowski 2010
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów karbońskich w miejscowości Szklarska Poręba (otwór eksploatacyjny S-1)
Szklarska Poręba
jeleniogórski 2010
Projekt prac geologicznych na wykonanie badań podłoża gruntowego pod projektowane Centrum GEO-INFO-HYDRO Wydziału Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej
Wrocław
wrocławski 2010
Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów karbońskich w miejscowości Szklarska Poręba przy ul. Kołątaja (otwory badawczo-eksploatacyjne S-1 i S-2)
Szklarska Poręba
jeleniogórski 2010
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych dla określenia warunków hydrogeologicznych w obszarze projektowanego zbiornika małej retencji na terenie działki nr 116/1 w rejonie miejscowości Blizanowice Siechnice wrocławski 2011
Projekt prac geologicznych w celu sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej dla ustalenia geotechnicznych oraz hydrogeologicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji Kudowa Towers w obrębie działek nr 5/3 i 5/4 na terenie Parku Zdrojowego w miejscowości Kudowa Zdrój Kudowa Zdrój kłodzki 2011
Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 4 ujmującego wody z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Bogacica, gm. Kluczbork Kluczbork kluczborski 2011
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów karbońskich w miejscowości Szklarska Poręba (otwór eksploatacyjny S-1) Szklarska Poręba jeleniogórski 2011
Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne dla obiektów elektrociepłowni z blokiem gazowo-parowym o mocy 400 MW we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195 na terenie działki 2/9, obręb Różanka, woj. dolnośląskie Wrocław Wrocław - grodzki 2011
Dodatek do Dokumentacja hydrogeologiczna określającej warunki hydrogeologiczne monitoringu lokalnego w rejonie tymczasowego magazynowania osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim opracowanej przez "HYDROPOLWIERT" Sp. z o.o. Wrocław 2007r. Gorzów Wielkopolski gorzowski - grodzki 2011
Dodatek do Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych w kategorii "B" dla wykonania studni zastępczej nr 1Z ujęcia "Kiełczyn" zlokalizowanego na terenie gminy Dzierżoniów Dzierżoniów dzierżoniowski 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki 338/1 położonej w miejscowości Byków (otwór badawczo-eksploatacyjny S-1) Długołęka wrocławski 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego S-1A dla studni S-1 ujmującej wody z utworów trzeciorzędowych na terenie Jednostki Wojskowej 1245 przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu Wrocław Wrocław grodzki 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego 2-c dla studni 2-z ujmującej wody z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wód podziemnych Nowy Uciechów w Uciechowie Dzierżoniów dzierżoniowski 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 14Nz oraz likwidację otworu nr 14N na wielootworowym ujęciu wód podziemnych "Serby" z utworów czwartorzędowych Głogów głogowski 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych na potrzeby projektowanego Centrum GEOINFOHYDRO Wydziału Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ulicy Grunwaldzkiej Wrocław wrocławski 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu awaryjnego 2d dla studni 2z bis ujmującej wody z utworów trzeciorzędowych oraz likwidację otworu 2z na terenie ujęcia wód podziemnych Braszowice Ząbkowice Śląskie ząbkowicki 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie dwóch otworów zastępczych nr S4z i S6z na wielootworowym ujęciu wód podziemnych w Cielczy z utworów czwartorzędowych Jarocin jarociński 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na obszarze LSSE, podstrefa Legnickie Pole w Gniewomierzu (otwór badawczo-eksploatacyjny S-1) Legnickie Pole legnicki 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego S-1 w utworach czwartorzędowych na terenie bazy logistyczno-magazynowej firmy United Oilfield Services Sp. z o.o. przy ul. Ekonomicznej w Łowiczu Łowicz łowicki 2012
Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych na potrzeby wykonania nowej kwatery "N" odpadów niebezpiecznych na terenie składowiska Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Brzeg Dolny wołowski 2012
Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby wykonania nowej kwatery "N" odpadów niebezpiecznych na terenie składowiska Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Brzeg Dolny wołowski 2012
Dodatek nr 5 do Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla PWiK SP. z o.o. Gorzów Wlkp. - Zakład Wodociągowy "SIEDLCE" (otwór zastępczy nr 27/3) Santok gorzowski - ziemski 2012
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów triasu (pstry piaskowiec) na terenie ZTWR Caritas Diecezji Opolskiej "Sebastianeum Silesiacum" w miejscowości Kamień Śląski, gmina Gogolin (otwór eksploatacyjny S-1) Gogolin krapkowicki 2012
Dodatek nr 7 do Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęć miejskich w rejonie Kluczbork-Chocianowice dotyczący podstaw wyznaczenia strefy ochronnej Kluczbork i Lasowice Wielkie kluczborski 2012
Dodatek nr 3 do Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wykonania studni awaryjnej nr 4 na ujęciu wiejskim we wsi Bogacica, gmina Kluczbork Kluczbork kluczborski 2012
Wniosek na ustanowienie strefy ochronnej dla ujęć wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie Kluczbork-Chocianowice Kluczbork i Lasowice Wielkie kluczborski 2012
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Serby k/Głogowa (otwór zastępczy 14Nz) Głogów głogowski 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr S7 na wielootworowym ujęciu wód podziemnych w Cielczy z utworów czwartorzędowych Jarocin jarociński 2012
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych na potrzeby przystosowania Kanału Miejskiego we Wrocławiu do przepuszczania wód powodziowych na odcinku od Mostów Warszawskich do Mostu Osobowickiego Wrocław wrocławski 2013
Projekt robót geologicznych na likwidację otworów wiertniczych S-8, S-9, S-14 oraz S-15 ujmujących wody z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wód podziemnych Nieborowice-Leboszowice Pilchowice gliwicki 2013
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych S-8z, S-9z, S-14z oraz S-15z dla studni S-8, S-9, S-14 i S-15 ujmujących wody z utworów czwartorzędowych na terenie ujęcia wód podziemnych Nieborowice-Leboszowice Pilchowice gliwicki 2013
Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-197 Komorniki (otwór badawczo-eksploatacyjny S-1) Środa Śląska średzki 2013
Projekt robót geologicznych na likwidację istniejących otworów eksploatacyjnych nr 20a, 8, 14bis i 13 na wielootworowym ujęciu wód podziemnych Mostowo z utworów czwartorzędowych i neogeskich Manowo koszaliński 2013
Projekt robót geologicznych na wykonanie czterech otworów zastępczych nr 20z, 8a, 14zbis i 13z dla otworów głównych nr 20a, 8, 14bis i 13 na wielootworowym ujęciu wód podziemnych Mostowo z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych Manowo koszaliński 2013
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca warunki hydrogeologiczne w związku z planowanym wykonaniem nowej kwatery "N" odpadów niebezpiecznych na terenie składowiska Ekologistyka Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym Brzeg Dolny wołowski 2013
Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej z wykonania otworu awaryjnego S-1A dla studni S-1 ujmującej wody z utworów trzeciorzędowych na terenie Jednostki Wojskowej 1245 przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu Wrocław Wrocław - grodzki 2013
Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla wykonania studni awaryjnej nr 2d na terenie ujęcia wód podziemnych Braszowice Ząbkowice Śląskie ząbkowicki 2013
Dodatek nr 1 Do Dokumentacji Hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich Nadleśnictwa Jarocin w m. Cielcza (otwory zastępcze S4z, S6z i eksploatacyjny S7) Jarocin jarociński 2013
Dodatek do Dokumentacji Hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujęcia wody w Ścinawie (otwór zastępczy IIIr') Ścinawa lubiński 2013 

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry