Konsulting

GeKo-Wrocław realizuje prace z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska. Oferujemy naszym klientom wsparcie przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących środowiska (powietrze, wody, gleby, gospodarka odpadami).

Między innymi:
  • Pomagamy przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarowania odpadami.
  • ednostkom samorządowym proponujemy określenie kierunków rozwoju, w taki sposób, aby rozwój gospodarczy nie zagrażał środowisku naturalnemu.
  • W zakresie rekultywacji gruntów proponujemy pomoc w doborze odpowiednich technologii oczyszczania.
  • Prowadzimy konsultacje w zakresie określania najlepszej lokalizacji ujęć wód podziemnych oraz doboru rodzaju wiercenia w zależności od lokalnych warunków.