GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

SONDOWANIE CPTU - POMOC UE    

   
 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

W związku z potrzebą dostosowania wykonywanych prac geologicznych do standardów norm obowiązujących w  Unii Europejskiej w szczególności:  „Eurokody 7 – Projektowanie geotechniczne”, podjedliśmy decyzję o zakupie sondy statyczno - dynamicznej z głowica wiertniczą.

Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.:  „Rozwój GeKo-Wrocław poprzez zakup innowacyjnej sondy pomiarowej”

Zakupiona geotechniczna sonda statyczno-dymaniczna Geotech 220-04  pozwala na wykonywanie badań wysokiej jakości przy relatywnie niskich kosztach.
Sondę zakupiliśmy by sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku geotechnicznego Wielofunkcyjna, samobieżna wiertnica pozwala na:

 • wykonywanie sondowań statycznych CPT i CPTU do głębokości 30 m;
 • wykonywanie sondowań dynamicznych DPSH do głębokości 30 m;
 • wykonywanie sondowań SPT;
 • wykonywać ścięcia podłoża gruntowego VANE test;
 • pobieranie próbek gruntów o nienaruszonej strukturze NNS;
 • prowadzenie  badań  dylatometrycznych;
 • wykonywanie wierceń do głębokości 30 m;
 • zabudowa otworów kolumnami piezometrycznymi.

Parametry techniczne sondy:

 • Suw sondy:  1250 mm
 • Max siła wyciągająca: 200 kN 
 • Max siła wciskająca: 200 kN 
 • Max moment obrotowy głowicy wiercacej: 2400 Nm
 • Prędkość obrotowa głowicy: 0 - 40 rpm  
Urządzenie współpracuje ze specjalistycznym oprogramowaniem do rejestracji i  bieżącej interpretacji wyników badań i obserwacji.


 

 

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry