GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

REALIZACJE - Operaty wodnoprawne  

   
 

GEKO (Realizacje)

GeKo-Wrocław Obok przedstawiamy wykaz niektórych prac zrealizowanych przez naszą firmę.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

Operaty wodnoprawne | Opracowania hydrogeologiczne | Opracowania geotechniczne | Geotermia|
Inne opracowania
 
Tytuł opracowania lokalizacja rok wykonania opracowania
gmina powiat
Operat wodnoprawny na przebudowę urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego zlokalizowanego w obrębie projektowanej podstacji trakcyjnej PKP w miejscowości Lizawice Oława oławski 2004
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej na działce nr 80/3, 81/2, 82/2, 83/2 w Łukowicach Brzeskich Skarbimierz brzeski 2004
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków deszczowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z obszaru projektowanego Mobilnego Zakładu Odzysku Materiałów Budowlanych we Wrocławiu przy ul Byczyńskiej Wrocław wrocławski 2004
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków deszczowych i roztopowych oraz na wykonanie wylotu ścieków do rowu melioracyjnego z obszary projektowanej stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 170/4 i 170/3 w m. Pisarzowice Lubsza brzeski 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej (studnia kopana S-1) oraz na wykonanie urządzenia wodnego na terenie podstacji trakcyjnej "Marcelin" w Żerkowicach Komprachcice opolski 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wykonaniu urządzeń wodnych i poborze wody podziemnej z ujęcia "Serby" k/Głogowa (studnie zastępcze 1Nz, 3Nz, 13Nz i 18Nz) Głogów głogowski 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ulic: Zielonej, Rynku, Kłodzkiej, Mickiewicza, Zdrojowej, Parkowej, Orzeszkowej, Willowej, Krakowskiej, Bohaterów Getta, Wybickiego, Sawickiej oraz Parku Zdrojowego, pl. Powstańców Warszawy i os. Chopina do rzeki Bystrzycy Dusznickiej i potoku Jastrębik Duszniki Zdrój kłodzki 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych studnią głębinowa S-1 na terenie podstacji trakcyjnej "Łosiów" Skarbimierz brzeski 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych studnią głębinową nr 2 z utworów trzeciorzędowych dla Gospodarstwa Rolniczego w Nowej Wsi Małej Grodków brzeski 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych studniami nr 2B, 5 i 6B na wielootworowym ujęciu z utworów czwartorzędowych na terenie EADS Państwowe Zakłady Lotnicze "Warszawa - Okręcie" S.A. m. st. Warszawa m. st. Warszawa 2005
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do rowu melioracyjnego z terenu podstacji trakcyjnej PKP "Marcelin" zlokalizowanej na działce nr 43, obręb Żerkowice Komprachcice opolski 2006
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi z terenu podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na działce nr 206/2 w Szczedrzykowicach. Prochowice legnicki 2006
Operat wodnoprawny na wykonanie szczegółowego urządzenia melioracji wodnych oraz pobór wód do nawadniania upraw Skarbimierz brzeski 2006
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych do ziemi z terenu podstacji trakcyjnej zlokalizowanej na działce nr 329 w Lipkach Skarbimierz brzeski 2007
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie na wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni BIOCLERE do rowu zlokalizowanego na działce nr 6/33 oraz na wykonanie wylotu kanalizacyjnego ścieków oczyszczonych Kobierzyce wrocławski 2007
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu ścieków deszczowych i roztopowych z kanalizacji 6-cioma wylotami do Starej Odry i kanału powodziowego ze zlewni Szczytniki Wrocław wrocławski 2007
Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu Wrocław wrocławski 2007
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków bytowych z kanalizacji sanitarnej terenu stacji paliw w Łomnicy do ziemi Kowary jeleniogórski 2007
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód instalacja otworów wiertniczych do obserwacji położenia zwierciadła wód gruntowych na terenie punktu dystrybucji Materiałów Pędnych i Smarów (MPS) składu paliw w Krapkowicach Jednostki Wojskowej 1946 Krapkowice krapkowicki 2007
Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej ze studni nr S-1 zlokalizowanej w WSO WL, kompleks wojskowym nr 2845 we Wrocławiu, przy ul. Czajkowskiego Wrocław
2007
Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Nowy Dwór (otwór eksploatacyjny nr S-1) Jelcz-Laskowice Oławskie oławski 2007
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych z terenu Cmentarza Komunalnego przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu Wrocław wrocławski 2007
Operat wodnoprawny do wniosku o udzielenie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej stacji paliw SHELL POLSKA Sp. z o.o. w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju / ul. T. Kościuszki do zewnętrznej kanalizacji miejskiej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie Głogów głogowski 2008
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych z terenu stacji paliw w Łomnicy do rowu Mysłakowice jeleniogórski 2008
Operat wodnoprawny na pobór wody z ujęcia wody podziemnej "Dobra" w Jaworznie Jaworzno jaworzyński 2008
Operat wodnoprawny na pobór wody powierzchniowej z Kanału Centralnego za pomocą ujęcia "Piaskownia" w Jaworznie Jaworzno jaworzyński 2008
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej (stdnie Ivz, VIIc, Xb) oraz na wykonanie urządzenia wodnego (studnia Ivz) na ujęciu w Kalnie k. Żarowa Żarów świdnicki 2008
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. zrzut ścieków - popłuczyn z płukania filtrów wody obiegowej do potoku Czarna Woda ze stacji uzdatniania wody kąpieliska "Morskie Oko" zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Chopina 27 Wrocław wrocławski 2009
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. zrzut ścieków - popłuczyn z płukania filtrów stacji uzdatniania wody kąpieliska Kłokoczyce zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Kłokoczyckiej 2 do rowu melioracyjnego W-4.2 oraz modernizację urządzenia wodnego tj. wylotu do rowu W-4.2 Wrocław wrocławski 2009
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej oraz wykonanie urządzenia wodnego na terenie podstacji trakcyjnej PKP zlokalizowanej w rejonie miejscowości Lizawice Oława oławski 2009
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych z terenu projektowanej rozbudowy cmentarza komunalnego we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 90 Wrocław wrocławski 2009
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej oraz na wykonanie urządzenia wodnego na terenie działki nr 238 w m. Wawrzeńczyce Mietków wrocławski 2009
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z rzeki Struga Grodkowska w celu nawadniania użytków rolnych Grodków brzeski 2009
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego z myjni samochodowej stacji paliw zlokalizowanej na terenie działek nr 170/4 i 170/3 w m. Pisarzowice Lubsza brzeski 2009
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód pobór wód powierzchniowych z kanau Psarski Potok dla nawadniania upraw rolnych Skarbimierz brzeski 2010
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi krajowej nr 8 obejmujących odcinki w miejscowościach Przerzeczyn Zdrój, Nowa Wieś Niemczańska, Wilków Wielki, Łagiewniki oraz Radzików Niemcza dzierżoniowski 2010
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi krajowej nr 8 obejmujących odcinki w miejscowościach Bielany Wrocławskie, Cieszyce, Pustków Wilczkowski Kobierzyce wrocławski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków doszcowych, roztopowych oraz z myjni samochodowej do rowu melioracyjnego z terenu stacji paliw zlokalizowanej na terenie działek nr 170/4 i 170/3 w m. Pisarzowice Lubsza
brzeski
2009
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej ze studni głębinowej oraz na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w miejscowości Pieszyce przy ul. Zamkowej Pieszyce

dzierżoniowski
2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej ze studni głębinowej oraz na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w miejscowości Jodłownik
Dzierżoniów
dzierżoniowski
2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej ze studni głębinowej oraz na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w miejscowości Piława Górna przy ul. Okrzei
Piława Górna

dzierżoniowski
2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej ze studni głębinowej oraz na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w Bielawie przy ul. 1 Maja
Bielawa
dzierżoniowski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej ze studni głębinowej oraz ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w Bielawie przy ul. Szewskiej
Bielawa dzierżoniowski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z 5 studni wierconych oraz na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody "Kamieniczki" w rejonie miejscowości Bielawa
Pieszyce, Bielawa
dzierżoniowski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegający na poborze wody podziemnej 3 studniami głębinowymi oraz na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej
Dzierżoniów dzierżoniowski 2010
OWP na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w miejscowości Niemcza przy ul. Sienkiewicza
Niemcza
dzierżoniowski 2010
OWP na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w miejscowości Niemcza przy ul. Wiejskiej
Niemcza dzierżoniowski 2010
OWP na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej w miejscowości Kamionki, gm. Pieszyce, pow. Dzierżoniowski
Pieszyce
dzierżoniowski 2010
OWP na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla pięciu ujęć wód powierzchniowych w miejscowości Kamionki, gm. Pieszyce, pow. Dzierżoniowski
Pieszyce
dzierżoniowski 2010
OWP na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla siedmiu ujęć powierzchniowych oraz dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowości Ostroszowice, gm. Dzierżoniów, pow. Dzierżoniowski
Dzierżoniów dzierżoniowski 2010
OWP na ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia drenażowego w Guminie, gm. Niemcza
Niemcza dzierżoniowski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z dwóch studni wierconych w Ramułtowicach
Kostomłoty średzki
2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia wód w miejscowości Bogdanów
Kostomłoty średzki 2010
OWP na szczególne korzstanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia wód w Paździornie
Kostomłoty średzki 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej z ujęcia wód w miejscowości Piotrowice
Kostomłoty średzki
2010
OWP na szczególne korzystanie z wód tj. zrzut ścieków - wód z kąpieliska "Morskie Oko" zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul.Chopina 27 do potoku Czarna Woda
Wrocław
wrocławski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu popłuczyn z płukania filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Ramułtowicach do rowu melioracyjnego
Kostomłoty średzki 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu popłuczyn z płukania filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Bogdanowie do rowu melioracyjnego
Kostomłoty średzki 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegajace na odprowadzeniu popłuczyn z płukania filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowicach do rzeki Strzegomki
Kostomłoty średzki 2010
OWP na szczególne korzystanie z wód polegajace na odprowadzeniu popłuczyn z płukania filtrów Stacji Uzdatniania Wody w Paździornie do rowu melioracyjnego
Kostomłoty średzki 2010
OWP na szczegolne korzystanie z wód tj. pobór wód powierzchniowych z kąpieliska "Morskie Oko" zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Chopina 27 oraz zrzut wód z kąpieliska "Morskie Oko" do rowu Okp-1
Wrocław
wrocławski 2010
OWP na szczególne korzystanie z wó polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie wylkotu w/w wód do rowu melioracyjnego z terenu projektowanej Inwestycji zlokalizowanej na terenie działki w Radwanicach
Siechnice wrocławski 2010
OWP na szczegolne korzystanie z wód polegające na poborze wody podziemnej studnią głębinową oraz wykonanie urządzenia wodnego (studnia S-1) w Szklarskiej Porębie przy ul.Kołątaja
Szklarska Poręba
jeleniogórski 2010
Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanej inwestycji oraz na wykonanie urządzenia wodnego (skrzynek rozsączających) na terenie działki nr 1066/12 w Świętej Katarzynie Siechnice wrocławski 2011
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych tj. przekroczenie projektowaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 110kV relacji GPZ Żmigród - PT Skokowa cieków naturalnych i rowów szczególnych Żmigród, Prusice trzebnicki 2011
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych tj. przejścia pod dnem rzeki Strzegomki w km 40+324 oraz pod wałami przeciwpowodziowymi projektowaną linia energetyczną 110 kV i światłowodową we wsi Łażany, gmina Żarów Żarów świdnicki 2011
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych na terenie ujęcia wód podziemnych w Mostowie (studnie 9b, 11a, A4b i A4zb) Manowo koszaliński 2012
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych na terenie ujęcia wód podziemnych w Koszalinie (studnie 17d, 18b, 25b i 28b) Koszalin koszaliński-grodzki 2012
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych studnią 2d na terenie ujęcia wód podziemnych Braszowice, gm. Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie ząbkowicki 2012
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na obszarze LSSE, podstrefa Legnickie Pole w Gniewomierzu (studnia S-1) Legnickie Pole legnicki 2012
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Cielcza (studnie zastępcze S4z i S6z) Jarocin jarociński 2012
Uzupełnienie do Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych na ujęciu "Krzywizna" w związku z wykonaniem otworu studziennego nr 4 (otwór uzupełniający) Kluczbork kluczborski 2012
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujęciem wód zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 1245 przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu Wrocław Wrocław - grodzki 2013
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego S-1A oraz na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujęciem wód zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej 1245 przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu Wrocław Wrocław - grodzki 2013
Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Braszowice Ząbkowice Śląskie ząbkowicki 2013
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego S7 oraz na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęciem wód Nadleśnictwa Jarocin w miejscowości Cielcza Jarocin jarociński 2013
Operat wodnoprawny na likwidację urządzeń wodnych na terenie ujęcia wód podziemnych Mostowo (studnie 20a, 8, 13, 14bis) Manowo koszaliński 2013
Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych na terenie ujęcia wód poziemnych Mostowo (studnie 20z, 8a, 13z i 14zbis) Manowo koszaliński 2013

 

 

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry