Geologia

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)- Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

W związku z potrzebą dostosowania wykonywanych prac geologicznych do standardów norm obowiązujących w Unii Europejskiej w szczególności: „Eurokody 7 - Projektowanie geotechniczne”, podjedliśmy decyzję o zakupie sondy statyczno - dynamicznej z głowica wiertniczą.

Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „Rozwój GeKo-Wrocław poprzez zakup innowacyjnej sondy pomiarowej”

Zakupiona geotechniczna sonda statyczno-dymaniczna Geotech 220-04 pozwala na wykonywanie badań wysokiej jakości przy relatywnie niskich kosztach.Sondę zakupiliśmy by sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku geotechnicznego

    Wielofunkcyjna, samobieżna wiertnica pozwala na:
  • wykonywanie sondowań statycznych CPT i CPTU do głębokości 30 m;
  • wykonywanie sondowań dynamicznych DPSH do głębokości 30 m;
  • wykonywanie sondowań SPT;
  • wykonywać ścięcia podłoża gruntowego VANE test;
  • pobieranie próbek gruntów o nienaruszonej strukturze NNS;
  • prowadzenie badań dylatometrycznych;
  • wykonywanie wierceń do głębokości 30 m;
  • zabudowa otworów kolumnami piezometrycznymi.

Urządzenie współpracuje ze specjalistycznym oprogramowaniem do rejestracji i bieżącej interpretacji wyników badań i obserwacji.