GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia, ekologia, konsulting
GEKO - geologia
GEKO - ekologia
GEKO - konsulting
GEKO - realizacje
GEKO - kontakt
Pomoc UE

REALIZACJE - Inne opracowania   

   
 

GEKO (Realizacje)

GeKo-Wrocław Obok przedstawiamy wykaz niektórych prac zrealizowanych przez naszą firmę.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +      

 
Tytuł opracowania lokalizacja rok wykonania opracowania
gmina powiat
Sprawozdanie z badań geofizycznych (sondownia geoelektryczne) na terenie działek nr 341/1 i 338/1 położonych w miejscowości Byków
Długołęka
wrocławski 2008
Raport oddziaływania na środowisko projektowanej budowy oczyszczalni ścieków w Stoszowicach
Stoszowice Ząbkowice Śląskie
2008
Sprawozdanie z monitoringu środowiska wokół składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych (komunalnych) w miejscowości Wichrów za IV kwartał 2007
Kostomłoty
średzki
2008
Program badań hydrologicznych, hydrogeologicznych oraz modelowych dla terenów rolniczego wykorzystania ścieków z zakładów Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie
Wołczyn
wołczyński
2008
Sprawozdanie z badań geofizycznych w rejonie działki gminnej o numerze 482/11 (obręb Wichrów)
Kostomłoty
średzki
2008
Sprawozdanie z sondowań statystycznych CPTU na terenie byłych Browarów Dolnośląskich Piast we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej
Wrocław
wrocławskie 2008
Sprawozdanie z monitoringu środowiska wokół odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych (komunalych) w miejscowości Białołęka za rok 2008
Pęcław
głogowski
2009
Sprawozdanie z odbioru robót ziemnych prowadzonych na stacji elektroenergetycznej 110/20/10 kv Pilczyce zlokaliowanej we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 152
Wrocław
wrocławski
2009
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów antropogenicznych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy w miejscowości Sobienie Jeziory
Sobienie Jeziory
otwocki
2009
Sprawozdanie z wykonania badań gruntu CPT i CPTU dla SEGI-AT sp. z o.o. w rejonie projektowanego przebiegu autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Rząsawa (km 334+430 – 419+650)
Tuszyn
łódzki
2009
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU pod projektowany budynek szpitala we Wrocławiu w rejonie ulicy Kosmonautów
Wrocław
wrocławski
2009
Sprawozdanie nr z odbioru robót ziemnych prowadzonych na stacji elektroenergetycznej 110/20/10 Kv R-91 Jelcz zlokalizowanej w Jelczu Laskowicach przy ul. Zachodniej
Jelcz-Laskowice
oławski
2009
Sprawozdanie z uzupełniających sondowań statychnych CPTU wykonanych w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S-7 Miłomłyn-Olsztynek
Olsztynek
ostródzki
2009
Raport oddziaływania na środowisko projektowanej przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3158D w km 54+961 w miejscowości Braszowice w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu
Ząbkowice Śląskie
ząbkowicki
2009
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów antropogenicznych w wykopach kanalizacji sanitarnej na terenie budowy w miejscowości Jabłonna (rejon ulic Modlińskiej, Piaskowej, Krzywej Iparkowej)
Jabłonna

lehionowski

2009
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów antropogenicznych w wykopach kanalizacji sanitarnej na terenie budowy w miejscowości Piława Górna
Piława Górna
dzierżoniowski 2009
Studium hydrologiczne i hydrogeologiczne terenów rolniczego wykorzystania ścieków zakładu Lesaffre Polska S.A. w Wołczynie
Wołczyn
wołczyński
2009
Sprwozdanie z sondowań statycznych CPTU wykonanych w rejonie przebiegu drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski - Wolbórz
Wolbórz
piotrkowski
2010
Orzeczenie nr: - 199/10/2009 z kontrolnych badań geotechnicznych nośności podbudowy z chudego betonu na dnie wykopów pod stopy dla stacji transformatorowej we Wrocławiu, przy ul. Plczyckiej 52
Wrocław wrocławski 2010
Projekt obudowy studni wierconej (studnia 1A) na terenie działki nr 238 w miejscowości Wawrzeńczyce
Mietków wrocławski
2010
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU pod projektowane obiekty elektrowni wiatrowych w powiecie radomszczańskim
Radomsko, Ładzice, Kodrąb
radomszczański 2010
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy prowadzonej w miejscowości Babice Nowe
Stare Babice
warszawski zachodni
2010
Sprawozdanie z badań geofizycznych (sondowania geoelektryczne) na terenach LSSE Legnica i Legnickie Pole
Legnica
legincki 2010
Sprawozdanie z badań warunków gruntowo-wodnych pod projektowaną, przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie działki nr 312/10 położonej w miejscowości Długołęka
Długołęka
wrocławski 2010
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU pod projektowany obiekt elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Pudzików, powiat radomszczański
Gomunice radomszczański 2010
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy prowadzonej w miejscowości Pustków Żurawski
Kobierzyce wrocławski 2010
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU pod projektowany budynek biurowo-usługowy przy ul. Zamkowej w Legnicy
Legnica legnicki 2010
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przebudowywanej sieci telefonicznej przy ul. Sojowej we Wrocławiu
Wrocław wrocławski 2010
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy prowadzonej w miejscowości Dębe
Serock
  2010
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy prowadzonej w miejscowości Wierzbice
Kobierzyce wrocławski 2010
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU pod projektowane obiekty elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Brzeg Głogowski, powiat głogowski
Głogów głogowski 2010
Sprawozdanie z badan geofizycznych (sondowania geoelektryczne) na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomlotach
Kostomłoty
średzki 2010
Sprawozdanie z sondowań statystycznych CPTU wykonanych na terenie budowanej Hali Produkcyjno-Magazynowej we Wroclawiu przy ul. Ostrowskiego
Wrocław wrocławski 2010
Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych przeprowadzonych na czwartorzędowy ujęciu wód podziemnych "Nieborowice-Leboszowice" zlokalizowanym w gminie Pilchowice, powiat gliwicki
Pilchowice gliwicki 2011
Sprawozdanie z wykonania sondowania statycznego CPTU w nieczynnym zbiorniku na terenie Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK Sp. z o.o. we Wroclawiu pryz ul. Grobli
Wrocław wrocławski 2011
Sprawozdanie z nadzoru hydrogeologicznego na ujęciu wód podziemnych "Nieborowice-Leboszowice" przeprowadzonego w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku
Pilchowice gliwicki 2011
Sprawozdanie z badania podłoża gruntowego pod przewidywaną lokację żurawia wieżowego na terenie budowy budynku mieszkalnego przy ul.Oficerskiej we Wrocławiu
Wrocław wrocławski grodzki 2011
Raport z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych pod projektowany pylon informacyjny zlokalizowany we Wrocławiu na działce nr 27/1 przy ul.Krakowskiej
Wrocław wrocławski 2011
Ocena warunków gruntowo - wodnych pod projektowaną budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 34/4 położonej w miejscowości Gniechowice
Kąty Wrocławskie wrocławski 2011
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych stanowiących zasypkę wykopu fundamentowego pod pylon informacyjny zlokalizowany we Wrocławiu na działce nr 27/1 przy ul.Krakowskiej
Wrocław wrocławski grodzki 2011
Sprawozdanie z wykonania odwodnienia wykopu budowlanego przeprowadzonego na terenie budowy krytej pływanlni przy ul. 11 listopada w Oławie
Oława
oławski 2011
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU na terenie śluzy zlokalizowaniej na Kanale Gliwickim w rejonie miejscowości Dzierżno
Gliwice gliwicki 2011
Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych przeprowadzonych na czwartorzędowy ujęciu wód podziemnych "Nieborowice-Leboszowice" zlokalizowanym w gminie Pilchowice, powiat gliwicki Pilchowice gliwicki         2011
Sprawozdanie z wykonania sondowania statycznego CPTU w nieczynnym zbiorniku na terenie Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK Sp. z o.o. we Wroclawiu pryz ul. Grobli Wrocław wrocławski 2011
Sprawozdanie z nadzoru hydrogeologicznego na ujęciu wód podziemnych "Nieborowice-Leboszowice" przeprowadzonego w okresie od stycznia do grudnia 2010 roku Pilchowice gliwicki 2011
Sprawozdanie z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntó nasypowych sądą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy prowadzonej w miejcowości Pustków Żurawski Kobierzyce wrocławski 2011
Sprawozdanie z badania podłoża gruntowego pod przewidywaną lokację żurawia wieżowego na terenie budowy budynku mieszkalnego przy ul.Oficerskiej we Wrocławiu Wrocław wrocławski grodzki 2011
RAPORT NR 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntow nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Nowy Otok-Wschod w Oławie Oława oławski 2011
Raport z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych pod projektowany pylon informacyjny zlokalizowany we Wrocławiu na działce nr 27/1 przy ul.Krakowskiej Wrocław wrocławski grodzki 2011
RAPORT NR 2 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej Nowy Otok-Wschód w Oławie Oława oławski 2011
RAPORT NR 3 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy siecie kanalizacyjnej w dzielnicy Nowy Otwok-Wschód w Oławie Oława oławski 2011
RAPORT NR 4 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Ocena warunków gruntowo - wodnych pod projektowaną budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 34/4 położonej w miejscowości Gniechowice Kąty Wrocławskie wrocławski 2011
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych stanowiących zasypkę wykopu fundamentowego pod pylon informacyjny zlokalizowany we Wrocławiu na działce nr 27/1 przy ul.Krakowskiej Wrocław wrocławski grodzki 2011
Sprawozdanie z wykonania odwodnienia wykopu budowlanego przeprowadzonego na terenie budowy krytej pływanlni przy ul. 11 listopada w Oławie Oława oławski 2011
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU na terenie śluzy zlokalizowaniej na Kanale Gliwickim w rejonie miejscowości Dzierżno
 
gliwicki 2011
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonych nawierzchni drogowych na terenie budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Księginice, Magnice oraz Nowiny, gmina Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2011
Raport z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowiny, gmina Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2011
Raport nr 9 z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych pod komorę akustyczną na terenie budowy Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Międzyuczelnianego Centrum Dydaktyczno - Technologicznego "Technopolis" na działce 20/1 AM 34 obręb pl. Grunwaldzki przy ul. Janiszewskiego we Wrocławiu wrocław wrocław grodzki 2011
Raport nr 2 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonych nawierzchni drogowych na terenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Księginice, Magnice oraz Nowiny, gmina Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2011
Raport nr 5 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 6 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport z wykonania badań stopnia zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Śrubowej we Wrocławiu Wrocław wrocław grodzki 2011
Raport nr 7 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 8 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 9 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 10 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 11 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 1 z badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2011
Raport nr 2 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2011
Raport z wykoanania badań zagęszczenienia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie budowy prowadzonej na działce nr 45/194 obręb Wysoka, gmina Kobierzyce kobierzyce wrocławski 2011
Sprawozdanie z badań trzech próbek gruntu w celu określenia rodzaju gruntu i wskaźnika zagęszczenia IS możliwego do uzyskania po ponownym wbudowaniu gruntu w wykop w miejscowości Strzegom, województwo dolnośląskie Strzegom świdnicki 2011
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonych nawierzchni drogowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasin, gmina Konopnica, wol. Lubelskie konopnica lubelski 2011
Raport z wykonania analiz sitowych próbek gruntu stanowiącego materiał do wbudowania w warstwę konstrukcyjną nawierzchni drogowych w miejscowości Żmigród, powiat trzebnicki Żmigród trzebnicki 2011
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Piotrówka, gmina Jemielnica Jemielnica strzelecki 2011
Raport nr 3 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2011
Raport nr 12 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 5 z wykonania badań zagęszczenia podłoża gruntowego podsypki i zasypki sieci wodociągowej przy ulicy Śrubowej we Wrocławiu w pobliżu budowanego kompleksu biurowego "Green Towers" Wrocław grodzki wrocławski 2011
Raport nr 13 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej w odcinku ulicy Kryształowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Projekt budowlany. Budowa pawilonu handlowego z aneksem mieszkalnym i z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi Siechnice wrocławski 211
Sprawozdanie nr 1 z robót geologicznych obejmujących wykonanie studni zastępczej nr 1A za studnię 1 na terenie jednostki wojskowej w Duninowie koło Chocianowa, powiat polkowicki Chcianów polkowicki 2011
Raport nr 1 z badań zagęszczenia gruntowego podsypki sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Strzegomską i robotniczą we Wrocławiu w pobliżu budowanego kompleksu biurowego "Green Towers" Wrocław grodzki wrocławski 2011
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych sondą dynamiczną SD-10 przyłącza sieci wodociągowej na terenie budowy prowadzonej w miejscowości Pełczyce, gmina Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2011
Sprawozdanie z wykonania sondowania statycznego CPT na terenie projektowanego budynku Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wrońskiego we Wrocławiu Wrocław grodzki wrocławski 2011
Opinia dotycząca badania modułu odkształcenia podłoża gruntowego aparatem VSS o średnicy 300 mm. Oława ul.Bursztynowa, Turkusowa, Szmaragdowa Oława oławski 2011
Raport nr 15 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie (ul Szmaragdowa i Szafirowa) Oława oławski 2011
Raport nr 16 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej w odcinku ulicy Nowy Otok-Parking przy ogródkach działkowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2011
Raport nr 17 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie (ulica Perłowa i Szafirowa) Oława oławski 2011
Raport nr 5 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Kmicica, Szkolnej i Lipowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej z Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2011
Raport nr 6 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych zasypki przyłącza wodociągowego i sanitarnego przy ulicy Robotniczej we Wrocławiu w pobliżu budowanego kompleksu biurowego "Green Towers" Wrocław grodzki wrocławski 2011
Sprawozdanie z wykonania sondowania statycznego CPTU pod projektowany słup nr 121 przebudowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV o rozdzielnię 400 kV w rejonie miejscowości Mokrzeszów Świdnica świdnicki 2011
Raport z wykonania badań wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych stanowiących zasypkę przyłącza wodociągowego budynku przy ul. Borowskiej 86 we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2011
Raport z wykonania badań wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych w komorach przewiertowych przyłącza wodociągowego dla budowy Hotelu "Dijo" przy ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2011
Sprawozdanie z wykonania badań warunków gruntowych na terenie projektowanego Zakładu Teleradioterapii przy ul. Iwaszkiewicza 5 w Legnicy Legnica legnicki 2011
Raport nr 16 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanaliazacyjnej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie (ulica Bursztynowa i Turkusowa) Oława oławski 2012
Raport nr 19 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej w odcinku ulic Szafirowej, Szmaragdowej, Jantarowej, Malachitowej i Perłowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie Oława oławski 2012
Raport nr 20 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w dzielnicy Nowy Otok-Zachód w Oławie (ulica Perłowa, szafirowa, Diamentowa i Rubinowa) Oława oławski 2012
Raport nr 6 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy szkolnej i skrzyzowaniu ulic Zielonej z Krótką oraz zasypki sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Zielonej i Poziomkowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Sprawozdanie z nadzoru hydrogeologicznego na ujęcie wód podziemnych "Nieborowice-Leboszowice" przeprowadzonego w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku Pilchowice gliwicki 2012
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPT na terenie projektowanego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Krętej 10 we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2012
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych zasypki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ulicy Opolskiej 5 w Groblicach, gm. Siechnice na terenie rozbudowy osiedla mieszkaniowego Siechnice wrocławski 2012
Sprawozdanie z badań geofizycznych (sondowania geoelektryczne) na terenie Jednostki Wojskowej 1245 przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu Wrocław wrocławski - grodzki 2012
Sprawozdanie z wykonania sondowań statystycznych CPTu na terenie projektowanego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Jedności Narodowej 43 we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2012
Raport nr 7 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Szkolnej oraz zagęszczenia wierzchniej warstwy zasypki sieci wodociągowej przy ul. Poziomkowej, 22 Lipca, Sportowej, Czereśniowej, Rzeźniczej i Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Sprawozdanie z badań geofizycznych (sondowania geoelektryczne) na terenach LSSE Legnickie Pole - obręb Gniewomierz Legnickie Pole legnicki 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci wodociągowej przy ul. Sowiej w miejscowości Solna, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 9 z wykonania zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Szkolnej, Poznańskiej, Kmicica i Parkowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 8 z wykonania badań zagęszczenie gruntów nasypowych ul. Lipowej, 22 Lipca, Szkolnej, Poznańskiej, Zielonej, Kmicica na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 2 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych zasypki przyłączy kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Opolskiej 5 w Groblicach, gm. Siechnice na terenie rozbudowy osiedla mieszkaniowego Siechnice wrocławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych drogi osiedlowej przy ul. Vivaldiego na terenie budowy osiedla domków w zabudowie szeregowej Wrocław wrocław - grodzki 2012
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU i CPT podłoża gruntowego pod projektowany budynek na terenie działek nr 85/4 i 86/3, obręb Stare Miasto we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2012
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żerniki Małe, gmina Kobierzyce Wrocław wrocławski 2012
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPT na terenie projektowanej budowy obiektu GEO-INFO-HYDRO Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej Wrocław wrocław - grodzki 2012
Raport nr 10 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kolejowej, 22 Lipca, Rzeźniczej, Rybackiej i Wrocławskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci wodociągowej na działce nr 10/2 przy ul. Ślężańskiej w miejscowości Wierzbice, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci kanalizacji sanitarnej przy skrzyżowaniu ul. Świętego Jakuba i Domasławskiej w miejscowości Tyniec Mały, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 11 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kolejowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 15 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Batorego na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 16 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Poznańskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 17 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. 1-go Maja na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 18 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Wrocławskiej (Roszarnia) na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Sprawozdanie z wykonania badań zagęszczenia zasypki pomiędzy ścianką szczelną a ścianą fundamentową realizowanej budowy parkingu podzimnego przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu Wrocław wrocławski - grodzki 2012
Opinia hydrogeologiczna dotycząca określenia potencjalnej zasobności i możliwości dalszej eksploatacji wód podziemnych na ujeciu z utworów czwartorzędowych "Nieborowice-Leboszowice" oraz możliwości ujęcia wód podziemnych piętra trzeciorzędowego w rejonie miejscowości Pilchowice, Żernica, Wilcza, Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Stanica, Nieborowice Pilchowice gliwicki 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach: 69 - obręb Żerniki Małe oraz 164, 166/2 - obręb Małuszów, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 2 z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Świętego Jakuba w miejscowości Tyniec Mały, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 21 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. 1-go Maja na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 22 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Stefana Batorego (Szkoła) na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 23 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kwiatowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 24 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kolejowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 25 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Poznańskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 26 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kościuszki na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 27 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Krótkiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 28 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Poznańskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 29 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypocych ul. Lipowej (targ) na terenie budowy sięci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 30 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Stefana Batorego na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 31 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Opinia hydrogeologiczna w związku z wykonaniem drogi dojazdowej do działki nr 19/9 oraz budową domu wielorodzinnego położonego przy ul. Leśnej na działce nr 19/19 AM 24 obręb Jelcz, gm. Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice oławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Truskawkowej w miejscowości Domasław, gm Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci wodociągowej przy ul. Tarnopolskiej z wpięciem w ul. Lipową w miejscowości Wierzbice, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 32 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 33 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 34 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. PKWN na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 35 z wykonania zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Wąskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 36 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Mickiewicza na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 37 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Zielonej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 38 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przyulicy Kolejowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 39 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Poznańskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 40 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Rybackiej, PKWN i Kolejowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 41 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Rybackiej, PKWN i Kolejowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 5/VSS z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Kmicica na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2011
Raport z wykonania badań zageszczenia gruntów nasypowych chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336 w miejscowości Pisarzowice oraz pomiędzy miejscowościami Pisarzowice i Wilkszyn Miękinia średzki 2012
Raport nr 21 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej w odcinku ul. Pogodnej, Letniej i Wiosennej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Nowy Otok-Wschód w Oławie Oława oławski 2012
Raport nr 22 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych podsypki i obsypki na terenie budowy sieci kanalizacyjnej wodociągowej w dzielnicy Nowy Otok-Wschód w Oławie przy ul. Wiosennej, Uroczej i Pogodnej Oława oławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych odtworzonej nawierzchni drogowej w odcinku ul. Błękitnej, Pogodnej, Malowniczej, Południowej, Pastelowej, Porannej, Uroczej, Pięknej, Letniej, Amelii, Wesołej i Wiosennej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Nowy Otok-Wschód w Oławie Oława oławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych podsypki i obsypki na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w dzielnicy Nowy Otok-Wschód w Oławie przy ul. Wiosennej, Błękitnej i Południowej Oława oławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych przyłącza sieci wodociągowej i gazowej przy ul. Krzeszowskiej 32a we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2012
Raport z wykonania badań nośności podbudowy zasadniczej nawierzchni drogowej przy ulicy Majowej, Trzmielowej, Nastrojowej, Nektarowej, Miodowej, Malowniczej na terenie budowlanego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Wysoka Kobierzyce wrocławski 2012
Raport nr 42 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Kolejowej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 43 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. 23-ego Stycznia na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 44 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 45 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Wąskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 46 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Mickiewicza i Krótkiej na terenie budowy sieci wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 47 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ulicy Mickiewicza i Krótkiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 48 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kościuszki (baza) na terenie budowy sieci wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport nr 49 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. 23-ego Stycznia na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Sprawozdanie z wykonania sondowania statycznego CPT w okolicy przyczółka mostu Trzebnickiego we Wrocławiu wrocław - grodzki wrocławski 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki oraz nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej na terenie przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Cieszyce, gm. Kobierzyce (dz. nr 3/2, 3/3, 26/1) Kobierzyce wrocławski 2012
Sprawozdanie z nadzoru hydrogeologicznego na ujęciu wód podziemnych "Nieborowice - Leboszowice" przeprowadzonego w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Pilchowice gliwicki 2013
Raport nr 51 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Kościuszki na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 52 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.PKWN na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 53 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Wrocławskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 54 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.1-go Maja na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 55 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 56 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Batorego na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 57 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Poznańskiej (Hotelik) na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 58 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych pomiędzy ul. Wrocławską a Rybacką na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 59 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Zielonej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 60 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.PKWN na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 61 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Kościuszki na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 62 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Wrocławskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport z wykonania nadań nośności podbudowy nawierzchni i zagęszczenia gruntów nasypowych nabrzeża na terenie budowy stanowiska przeładunkowego mas ziemnych Wrocław - Janówek Wrocław wrocław - grodzki 2013
SPRAWOZDANIE z nadzoru hydrogeologiczno-technicznego nad eksploatacją ujęcia komunalnego w Koszalinie w 2012 r. Koszalin koszalin - grodzki 2013
SPRAWOZDANIE z nadzoru hydrogeologiczno-technicznego nad eksploatacją ujęcia komunalnego w Mostowie w 2012 r. Manowo koszaliński 2013
Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego wykonanych w rejonie jazu Psie Pole we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2013
Raport nr 63 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.23-go Stycznia na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 64 z wykonania badań nośnosci odtworzonej nawierzchni drogowej oraz zasypki sieci wodociągowej przy ul 22 Lipca, Lipowej i Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 65 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul.Mickiewicza na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 66 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Zielonej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 67 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Poznańskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 2 z wykonania nadań nośności podbudowy nawierzchni i zagęszczenia gruntów nasypowych nabrzeża na terenie budowy stanowiska przeładunkowego mas ziemnych Wrocław - Janówek Wrocław wrocław - grodzki 2013
Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego wykonanych w rejonie Jazu Szczytniki we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2013
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Łukowej na terenie budowy domów w zabudowie szeregowej we Wrocławiu (dznr 308/31, 308/32 AM6 obręb Maślice) Wrocław wrocław - grodzki 2013
Raport nr 68 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Stefana Batorego na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 69 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych w okolicach Domu Kultury przy ul. Rybackiej i Rzeźniczej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 70 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Spółdzielczej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 71 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 72 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych ul. Wiejskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 50 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ul. 23-Stycznia na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2012
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych przy ul. Plac Wolności 7 na terenie budowy przyłącza sieci gazowej we Wrocławiu Wrocław wrocław - grodzki 2013
Raport z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych po awarii sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czereśniowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 73 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych przy ul. Stefana Batorego na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 74 z wykonania badań zagęszcznia gruntów nasypowych przy ul. Wrocławskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 75 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych przy ul. Wrocławskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 76 z wykonania badań zagęszcznia gruntów nasypowych przy ul. Poznańskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 77 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ul. Stefana Batorego na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 78 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ul. 22 Lipca na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 79 z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej przy ul. Wiejskiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 3 z wykonania badań gruntów nasypowych wymytego wału w okolicach Mostu Jagiellońskiego we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Ocena nośności gruntów pod stanowisko żurawia wieżowego na terenie budowy Kliniki Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntów rodzimych w dnie wykopu na terenie budowy nowego bloku Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z sondowań statycznych CPTU wykonanych pod projektowany budynek Inspektoriatu ZUS przy ul. Granicznej w Katowicach Katowice katowicki 2013
Raport nr 61/VSS z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonego pobocza ul. Kościuszki na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 71/VSS z wykonania badań nośności podbudowy odtworzonej nawierzchni drogowej ul. Rybackiej na terenie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 4 z wykonania badań gruntów nasypowych wału w okolicach Mostu Jagiellońskiego we Wrocławiu (kanał powodziowy 4+475km - 4+700 km) wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 5 z wykonania badań gruntów nasypowych wału w okolicach Mostu Jagiellońskiego we Wrocławiu (kanał powodziowy 4+790km - 4+650 km) wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 6 z wykonania badań gruntów nasypowych wału w okolicach Mostu Jagiellońskiego we Wrocławiu (kanał powodziowy 4+405km - 4+385 km) wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z wykonania badań podłoża gruntowego poniżej betonowej posadzki hali produkcyjnej przedsiębiorstwa AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy Świdnica świdnicki 2013
Raport nr 80 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych przy ul. Wrocławskiej, Sienkiewicza, Rzeźniczej, Konopnickiej, Poprzecznej, Lipowej, Rybackiej, Zamkowej, Kościelnej i Sportowej na terenie budowy sieci wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Raport nr 2 z wykonania badań zagęszczenia gruntów rodzimych oraz nasypowych na terenie budowy nowego bloku Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPTU na terenie projektowanej budowy Galerii Sudeckiej przy al.. Jana Pawła II w Jeleniej Górze Jelenia Góra jeleniogórski-grodzki 2013
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w miejscowości Ślęza, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2013
Sprawozdanie z wykonania badań laboratoryjnych dla określenia kategorii urabialności próbki gruntu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPT na terenie budowy jazu na Nysie Kłodzkiej (km62+314) w miejscowości Nysa Nysa nyski 2013
Raport nr 82 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych oraz nośności podbudowy przy ul. Wrocławskiej na terenie budowy sieci wodociągowej w Żmigrodzie Żmigród trzebnicki 2013
Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego kompleksu wojskowego przy ul. Kwidzyńskiej we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z wykonania badań urabialności Podłoża gruntowego na odcinku Odry w km 12+400 do 18+200 Wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z wykonania sondowań statycznych CPT na terenie projektowanego budynku przy ul. Swobodnej we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Sprawozdanie z wykonania badań podłoża gruntowego wykonanych na Kanale Miejskim w rejonie ul. Zakładowej we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 7 z wykonania badań gruntów rodzimych dna kanału ppowodziowego Odry w okolicach Mostów Chrobrego we Wrocławiu (kanał powodziowy 1+970 - 2+035) Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych umocnionego lewego brzegu Odry w kilometrze 13+370 - 13+480 oraz uziarnienia gruntu do zapiaszczenia Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypobych oraz nośności podbudowy w miejscowości Ruda Sułowska pod nr 20 (dz. nr 36, obręb Ruda Sułowska) Milicz milicki 2013
Raport nr 1 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych przy ul. Akacjowej w miejscowości Ślęza na terenie budowy domów w zabudowie szeregowej Kobierzyce wrocławski 2013
Raport nr 2 z wykonania badań uziarnienia gruntu do zapiaszczenia narzutu kamiennego pobranego z bazy Hydrokrusz przy ul. Pasterskiej we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 8 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych wału w okolicach Jazu Bartoszowice we Wrocławiu (kanał powodziowy 1+670P; 0+940P; 0+960L) Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport z wykonania badań zagęszczenia zasypki sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w miejscowości Zerniki Małe, gm. Kobierzyce Kobierzyce wrocławski 2013
Raport nr 3 z wykonania badań zagęszczenia gruntów rodzimych w dnie wykopu obiektu łączącego nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z budynkiem głównym Szpitala przy ul Borowskiej 213 we Wrocławiu Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 9 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych wału w okolicach Jazu Bartoszowice we Wrocławiu (kanał powodziowy 0+940 P) Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 3 z wykonania badań zagęszczenia gruntów rodzimych pod stanowisko nowej głowy gornej na terenie Śluzy Południowej Rędzin I Wrocław wrocław-grodzki 2013
Raport nr 4 z wykonania badań zagęszczenia gruntów nasypowych pod stanowisko nowej głowy górnej na terenie Śluzy Rędzin I Wrocław wrocław-grodzki 2013


 

       home | geologia | ekologia | konsulting | realizacje | kontakt

      Copyright GEKO 2013. All right reserved.                                                             Host&Web: GEOSPACE
 

Geko, studnie, ochrona środowiska, geotechnika, hydrogeologiczne, monitoring, raport, wodnoprawne, wiercenie, ujęcie, piezometry